Proces obejmowania akcji PHN S.A. przez Uprawnionych Pracowników spółki DALMOR S.A.

piątek, Marzec 31, 2017 - 15:16

Od 7 stycznia 2014 r. rozpoczyna się proces realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych dla Uprawnionych Pracowników spółki DALMOR S.A. polegający na sprzedaży akcji spółki DALMOR S.A. i obejmowaniu akcji serii C Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. (PHN S.A.).

Zgodnie z zakładanym harmonogramem posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogli począwszy od 7 stycznia 2014 r. realizować swoje prawa wynikające z posiadanych dokumentów. Oznacza to, że Osoby Uprawnione posiadające warranty serii B oraz akcje spółki DALMOR S.A.  będą mogły nabyć akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., który od 13 lutego 2013 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Proces obejmowania akcji PHN S.A. przez Uprawnionych Pracowników spółki DALMOR S.A. jest procesem zorganizowanym W celu usprawnienia przebiegu pierwszego etapu tego procesu, Uprawnieni Pracownicy mają możliwość realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B  zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Osoby nie objęte poniższym harmonogramem będą mogły wykonać swoje prawa z warrantów nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia ich objęcia tj. od daty podpisania oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B. Obsługa Osób Uprawnionych realizowana będzie w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A. (poprzednia nazwa Dom Inwestycyjny DI BRE S.A.) w Gdyni ul. Śląska 47, (godziny otwarcia 08.30 – 17.00).

Do wszystkich Uprawnionych został wysłany  list z informacją o możliwości realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych w placówce Domu Maklerskiego mBanku S.A. w Gdyni, który znajduje się również  na stronie internetowej PHN S.A. w zakładce Akcje Pracownicze.

Przypominamy, że wykonanie praw z objętych przez Państwa warrantów subskrypcyjnych serii B kończy się w dniu 11 października 2021 r.