Energia - OSD

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

 1. Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 r.) - data publikacji: 14.03.2024 r.
 2. Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej (dane za I kwartał 2024 r.) - data publikacji: 04.04.2024 r. 
 3. Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (dane za I kwartał 2024 r.) - data publikacji: 04.04.2024 r.
 4. Sprzedawca zobowiązany - data publikacji 03.11.2023 r.
 5. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 
 6. Rejestr magazynów energii elektrycznej 
  6.1 Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej
  6.2 Wykaz magazynów energii

 

Cennik dla energii elektrycznej:

 1. Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca od 1 września 2023 r.
 2. Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca od 1 lipca 2021 r.
 3. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. 
 4. Ceny maksymalne energii elektrycznej w 2023 r. 
 5. Informacja  - ceny energii elektrycznej od 1 stycznia 2024 r.  
 6. Cennik sprzedaży rezerwowej 
 7. Informacja – zmiana stawek opłat za usługi dystrybucji w 2024 r. 
 8. Komunikat – obniżka kwoty rachunku za energię elektryczną 
 9. Komunikat – niższe ceny energii elektrycznej od 1 października 2023 r.

Dodatkowe pliki:

 1. Procedura zmiany sprzedawcy
 2. Zgłoszenie zmiany sprzedawcy
 3. Sprzedawca rezerwowy
 4. Lista sprzedawców energii mających podpisaną GUD
 5. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej   
 6. Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej  
 7. Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej 
 8. Sprzedawca z urzędu 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

 1. Komunikat o zakończeniu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2019
 2. Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 1/2019
 3. Karta aktualizacji nr 1/2019
 4. IRiESD – tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wzory umów:

 1. Generalna  Umowa Dystrybucji
 2. Załączniki do Generalnej Umowy Dystrybucji
 3. Umowa kompleksowa 
 4. Umowa o świadczenie usług dystrybucji