Energia - OSD

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

 1. Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2017 rok. - data publikacji 19.03.2018 r.
 2. Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej (dane za III kwartał 2018 r.) - data publikacji: 02.10.2018 r.
 3. Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (dane za III kwartał 2018 r.) - data publikacji: 02.10.2018 r. 
 4. Sprzedawca zobowiązany - data publikacji 16.11.2018 r.
 5. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej obowiązujący od 1 września 2018 r.  

Cennik dla energii elektrycznej:

 1. Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca od 01.08.2018 r.
 2. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 roku

Dodatkowe pliki:

 1. Procedura zmiany sprzedawcy
 2. Zgłoszenie zmiany sprzedawcy
 3. Sprzedawca rezerwowy
 4. Lista sprzedawców energii mających podpisaną GUD
 5. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej   

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

 1. Komunikat o zakończeniu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2017 
 2. Raport z konsultacji 
 3. Karta aktualizacji nr 1/2017 
 4. IRiESD - stan na dzień 30.05.2017 r. 

Kodeks sieci:

 1. Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Wzory umów:

 1. Generalna  Umowa Dystrybucji
 2. Załączniki do Generalnej Umowy Dystrybucji