Energia - OSD

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

 1. Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2020 r. - data publikacji: 29.03.2021 r.
 2. Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej (dane za I kwartał 2021 r.) - data publikacji: 09.04.2021 r. 
 3. Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (dane za I kwartał 2021 r.) - data publikacji: 09.04.2021 r. 
 4. Sprzedawca zobowiązany - data publikacji 04.11.2020 r.
 5. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

Cennik dla energii elektrycznej:

 1. Taryfa dla  energii elektrycznej, w części dotyczącej dystrybucji, obowiązująca od dnia 1 grudnia 2019 roku.  
 2. Zmiana Taryfy dla energii elektrycznej, obowiązująca od dnia 1 maja 2020 roku   
 3. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.
 4. Zmiana cennika energii elektrycznej obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 roku.   
 5. Zmiana cennika energii elektrycznej obowiązująca od dnia 1 lipca 2019 r.
 6. Cennik energii elektrycznej obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 roku.  

Dodatkowe pliki:

 1. Procedura zmiany sprzedawcy
 2. Zgłoszenie zmiany sprzedawcy
 3. Sprzedawca rezerwowy
 4. Lista sprzedawców energii mających podpisaną GUD
 5. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej   
 6. Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej  

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

 1. Komunikat o zakończeniu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2019
 2. Raport z konsultacji Karty aktualizacji nr 1/2019
 3. Karta aktualizacji nr 1/2019
 4. IRiESD – tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wzory umów:

 1. Generalna  Umowa Dystrybucji
 2. Załączniki do Generalnej Umowy Dystrybucji