Kontakt

DALMOR S.A.

ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

telefon ikona +48 (58) 627-65-27 
telefon ikona +48 (58) 627-65-37 - Informacja dla Akcjonariuszy Dalmor S.A.
fax ikona +48 (58) 620-28-86  

email ikona dalmor@dalmor.pl

 KRS: 0000020227

REGON: 190040621

NIP: 5860102257

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 48 167 770,00 PLN

Kapitał wpłacony: 48 167 770,00 PLN