Ogłoszenia

  1. OGŁOSZENIE Zarządu „Dalmor” S.A. z dnia 17.10.2012 r. dot. oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
  2. OGŁOSZENIE Zarządu „Dalmor” S.A. z dnia 17.05.2012 r. dot. nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom AKCJI zwykłych imiennych Seri AA i B Spółki Akcyjnej „Dalmor”

 

O nas

Spółka Dalmor S.A. od grudnia 2011 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Spółka Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni powstała w 1946 r. Spółka jest właścicielem korzystnie położonych terenów w Gdyni, z wysokim potencjałem dla realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej PHN.

W przeszłości firma koncentrowała się głównie na rybołóstwie i przetwórstwie rybnym, usługach portowych i chłodnicznych, a także na najmie powierzchni, w tym powierzchni magazynowych i logistycznych.