Company Authorities

Partnership members

Aleksandra Mietlicka
Aleksandra Mietlicka
Chairman of the Board
View more

Pani Aleksandra Mietlicka z wykształcenia jest architektem, absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończyła również Podyplomowe Studia Obrotu Nieruchomościami oraz Podyplomowe Studia – Projekty Deweloperskie.

Pani Aleksandra Mietlicka w ostatnim okresie swój zawodowy rozwój związała z branżą nieruchomościową, pełniła funkcję menedżera w firmie budowlano-deweloperskiej. W swojej karierze zawodowej pracowała jako architekt, pełniła różne funkcje w KK NSZZ „Solidarność”, była Prezesem Funduszu Gospodarczego. W okresie pracy w KK NSZZ „Solidarność” współpracowała z zagranicznymi narodowymi i międzynarodowymi organizacjami związkowymi, przeprowadziłam afiliację NSZZ „Solidarność” do Związkowego Komitetu Doradczego przy OECD oraz realizowałam projekty z programów Unii Europejskiej. Uczestniczyła w przygotowaniu, organizowaniu i realizacji z sukcesem przedsięwzięć w ramach Funduszu Gospodarczego.

Pani Aleksandra Mietlicka jest osobą zaangażowaną w działalność społeczną. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Solidarni ze Stocznią Gdańską”, uczestniczy również w przedsięwzięciach edukacyjno-formacyjnych, jestem członkiem Klubu Myśli Jana Pawła II.