Ogłoszenia

  1. OGŁOSZENIE Zarządu „Dalmor” S.A. z dnia 17.10.2012 r. dot. oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
  2. OGŁOSZENIE Zarządu „Dalmor” S.A. z dnia 17.05.2012 r. dot. nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom AKCJI zwykłych imiennych Seri AA i B Spółki Akcyjnej „Dalmor”