Walne Zgromadzenia

 Lista ogłoszeń:

1. Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 28 lipca 2020 r.

2.Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 10 marca 2020 r.

3.  Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 25 września 2020 r.

4. Pierwsze wezwanie do złożenia akcji DALMOR w Spółce_30.09.2020

5. Drugie wezwanie do złożenia akcji DALMOR w Spółce_21.10.2020

6. Trzecie wezwanie do złożenia akcji DALMOR w Spółce_09.11.2020

7. Czwarte wezwanie do złożenia akcji DALMOR w Spółce_25_11_20207.

8. Piąte wezwanie do złożenia akcji DALMOR w Spółce_11_12_2020

9. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 23 lutego 2021 r.

10. Zawiadomienie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 30 czerwca 2021 r.

11. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 30 września 2021 r.

12. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 10 stycznia 2022 r.

13. Zawiadomienie o zwołaniu  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 7 marca 2022 r. 

14.  Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 29 czerwca 2022 r.

15. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 19 stycznia 2023 r.

16. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 18 maja 2023 r.

17. Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 30 czerwca 2023 r.

18. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 31 sierpnia 2023 r.

19. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dalomor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 15 stycznia 2024 r. 

20. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dalomor S.A. z siedzibą w Gdyni na dzień 28 maja 2024 r.